Monitorowanie i rozliczanie kosztów

wykres na kartceZajmujemy się bieżącym monitorowaniem i rozliczaniem kosztów, jakie ponosi wspólnota w związku z eksploatacją budynku. Systematyczność w tym zakresie jest niezwykle ważna dla utrzymania przejrzystej dokumentacji ekonomiczno-finansowej. Zawarte w niej dane są bowiem potrzebne nie tylko do prowadzenia ewidencji pozaksięgowej, ale także sporządzenia corocznego sprawozdania finansowego. Ponadto dzięki takiemu zestawieniu da się lepiej zaplanować budżet wspólnoty na kolejny rok.
Dbamy zatem o skrupulatne odnotowywanie wszystkich wydatków związanych między innymi z:

  • utrzymaniem czystości w części wspólnej,
  • przeglądami technicznymi instalacji,
  • zużyciem mediów w części wspólnej budynku i poszczególnych lokalach mieszkalnych,
  • funduszem remontowym.

Zajmujemy się również rozliczaniem stawek opłat eksploatacyjnych przy zmianie ich wysokości na podstawie przyjętych uchwał wspólnoty. Powiadamiamy również użytkowników lokali mieszkalnych o zaistniałych modyfikacjach.

 

Przedsądowa windykacja należności

Monitorowanie kosztów obejmuje przedsądową windykację należności. Do naszych zadań należy bowiem kontrolowanie wpłat czynszu od właścicieli lokali mieszkalnych. Naliczamy odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat. Nadzorujemy cały przebieg procesu windykacji przedsądowej, który jest skierowany do właścicieli, którzy nie opłacają czynszu. Tego rodzaju działania także mają na celu zachowanie płynności finansowej wspólnoty. Zapewniamy, że rozliczenia, które sporządzamy, zawsze odzwierciedlają stan faktyczny sytuacji ekonomicznej.