Przygotowywanie dokumentacji

mężczyzna przygotowuje dokumentacjęPrzygotowanie dokumentacji dotyczącej zarządzanej nieruchomości to jedno z kluczowych zadań, od którego zależy poprawność prowadzonych rozliczeń księgowo-podatkowych. To główny obowiązek każdego dobrego zarządcy, jakim z całym pewnością przez lata obecności i zdobywania doświadczenia się staliśmy.
W ramach opieki nad powierzonymi nam budynkami zajmujemy się nie tylko szczegółowym kompletowaniem dokumentacji finansowej, ale także eksploatacyjnej i technicznej.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, iż od solidności i rzetelności wykonania prac we wspomnianym obszarze zależy poprawność przeprowadzenia ewidencji księgowej, rozliczeń podatkowych, czy też innych przewidzianych prawem czynności zarządzających. Punktem wyjścia bowiem przy każdym procesie decyzyjnym dotyczącym stanu techniczno-prawnego budynku powinna być analiza finansowa administrowanej nieruchomości, której bez poprawnie zewidencjonowanej dokumentacji nie da się poprawnie przeprowadzić.

 

Obowiązki zarządcy nieruchomości w obszarze przygotowania nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzimy dokumentacje wspólnot mieszkaniowych w zakresie wszystkich obszarów, w których są one obsługiwane – począwszy od dokumentów związanych ze stanem technicznym budynków, przez ich eksploatację, po księgowość oraz archiwizację. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów z podwykonawcami robót technicznych, sporządzaniu sprawozdań i pilnowaniu rozliczeń z urzędami.